Jsme strážci vodovodů a kanalizací

Specializujeme se na výstavbu, rekonstrukci a údržbu vodohospodářských celků pro obce, města a průmyslové areály. Využíváme moderních technologie, které snižují nákladovost celé vodovodní infrastruktury o jednu třetinu.

Přidej se k nám

Do našeho týmu hledáme nové kolegy

Proč spolupracovat s námi?

Naše zkušenosti v provozování vodovodů a kanalizací

Postaráme se vám o

  • Evidenci VÚME,VÚPE, ISPOP
  • Plány rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK)
  • Plány financování obnovy
  • Provozní řády vodovodů a úpraven vod včetně posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou
  • Kanalizační řády a Provozní řády ČOV
  • Havarijní plány

KONTAKT

VAK Praha a.s.
Pacajevova 112/20, 149 00, Praha 4
IČ: 14192659
DIČ: CZ14192659
Email: info@vakprahaas.cz
Tel: +420 777 400 200
www.vakprahaas.cz

© 2024