Servis vodohospodářských zařízení

Obcím a průmyslovým areálům zajišťujeme pravidelný servis vodohospodářských zařízení. Jsme moderní. Používáme špičkové technologie a monitorujeme nepřetržitě stav vašich zařízení. Díky tomu jsme schopni vám ušetřit více než 37% nákladů na provoz ČOV.

Servis zahrnuje pravidelné pasporty, havarijní službu, servis čerpadel či jen běžný servis. Podle domluvy nebo typu zařízení vám připravíme individuální plán pro pravidelný servis. To znamená, že se o vaše ČOV budeme starat jednou týdně, měsíčně nebo ročně.

Na poruchy reaguje 24 hodin 7 dní v týdnu a slouží k tomu náš formulář pro hlášení poruch. Často poruchu vyřešíme dříve, než si stihnete problému všimnout.

Co všechno servis obsahuje?

Zajímá vás co dalšího servis obsahuje? Napište nám a my vám to osvětlíme.

Doplňující služby

Kamerový monitoring

Je rozdíl jestli se o poruše vodovodu dozvíte za týden nebo okamžitě. Stav vašich zařízeních monitorujeme nepřetržitě a vy díky tomu můžete s klidem spát.

Opravy čerpadel

Provádíme pravidelný servis čerpadel. Jestliže není v nejlepší kondici, vezmeme si ho do dílny a dáme ho do pořádku. Po dobu co bude vaše čerpadlo u nás, vám poskytneme náhradu a tím zajistíme plynulý chod vaši vodovodní struktury.

kalové čerpadlo

Čištění nádrží

Čištění provádíme minimálně jednou za rok. Na čištění používáme různé metody. Ty se liší podle výchozího stavu vaši nádrže. Nejčastěji provádíme metody tlakového, chemického či mechanického čištění.

Jako doplňkovou službu jsme schopni čistit kanalizace, studny či vodu.

Výměna aeračních elementů čistíren odpadních vod

Analýza odpadní a pitné vody

Pravidelně kontrolujeme kvalitu vody. Odběry vzorků posíláme do laboratoře. Mezi klíčové hodnoty které pozorně sledujeme patří: množství rozpuštěných minerálů, pH vody, přítomnost baktérií, zbarvení vody či koncentrace chlóru. 

S námi bude vaše voda čistá jako skalní potůček.

analýza vody

Čištění vodojemů

Poskytovatel služeb před samotným zahájením prací oznámí odběratelům provádění prací a oznámí možné přerušení dodávek pitné vody. Po dohodě s odběrateli jsou napojeni na náhradní zdroj vody. V případě nutnosti jsou náhradní zdroje doplňovány.

Akumulační nádrže jsou vypuštěny a odkaleny, provede se čištění otryskáním a kartáčováním stěn a dna, vodojem je následně dezinfikován a opětovně napuštěn dovezenou vodou.”

Čištění vodojemů - realizace