Lapoly

Specializujeme se na výstavbu a servis ropných a tukových lapolů.

Nabízíme kompletní služby od projektování a instalace pro údržbu a opravy.

Čištění lapolů

Čištění ropných a tukových lapolů je činnost, která si vyžaduje specializovanou firmu a odborný přístup. Postaráme se o kompletní čištění lapolů a to i včetně výměny filtrů a likvidace odpadů. Provedeme odsátí všech kalů a nečistot a můžeme rovněž zajistit technickou kontrolu lapolu a laboratorní analýzu. Lapol by se měly kontrolovat a udržovat jednou za půl roku a jednou za 5 let by měla proběhnout generální technická kontrola. Naše firma se vám o tyto záležitosti kompletně postará, abyste měli o starost méně a zároveň jistotu, že jste si na tuto práci pozvali odborníky, kteří mají s danou činností bohaté zkušenosti.

Ukázka realizace

Tukový lapol

Tukový lapol slouží k zachycení tukového znečištění odpadních vod vznikajících při provozu stravovacích zařízení. Správný a pravidelný servis odlučovače tuků je hlavním předpokladem pro řádně fungující kanalizaci. Tukové usazeniny a nánosy jsou nejčastějším viníkem neprůchodnosti kanalizace. Dalším rizikem tukového znečištění je jeho usazování v přečerpávacích jímkách, kde nevratně poškozuje čerpadla a vybavení jímek.