Profesionální obsluha ČOV

Naše firma se specializuje na kompletní realizaci a údržbu čistíren odpadních vod (ČOV) na klíč. Ochraňujeme čistotu vaší vody a zajistíme vám nepřetržitý dohled na vaší ČOV. To všechno s úsměvem na tváři, práce nás baví.

Co zahrnují naše služby?

Naše služby zahrnují pravidelný servis vodohospodářských zařízení, havarijní službu, servis čerpadel, kompletní opravy čerpadel, rekonstrukce, zejména ČOV, ČSOV, bezvýkopové opravy kanalizace, vyhledání úniku vody, odběr vzorků z odpadní a pitné vody, zajištění jejich analýz, návrhy a modernizace starých technologických celků, pronájem čerpadel a čerpacích zařízení, čištění nádrží a kamerový monitoring kanalizací, provedení kouřových a těsnících zkoušek, vč. vyhotovení revizního protokolu, čištění vodojemů a další služby.

Jsme moderní a používáme špičkové technologie

Díky tomu jsme schopni vám ušetřit více než 37% nákladů na provoz ČOV. Naše firma je strážcem vodovodů a kanalizací. Poskytujeme odborné zástupce pro provozování vodovodů a kanalizací dle § 6 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Auditujeme provoz vodovodů a kanalizací, kalkulujeme vodné a stočné včetně fakturace, zastupujeme a jednáme s orgány státní správy, postaráme se o evidenci VÚME, VÚPE, ISPOP, plány rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK), plány financování obnovy, provozní řády vodovodů a úpraven vod včetně posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou, kanalizační řády a provozní řády ČOV, havarijní plány a další služby.